Projektowanie sieci

Każdy, komu przyszło się zmierzyć z procesem budowy
nowego kabla światłowodowego, wie z jakimi
trudnościami i kosztami to się wiąże.

To właśnie dlatego na znaczeniu zyskują systemy zwielokrotnienia falowego (xWDM), czyli technologia, która pozwala lepiej wykorzystać już istniejące włókna optyczne. Zaprojektujemy i wdrożymy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie do zwielokrotnienia sygnału na włóknach światłowodowych.

Chcesz zainstalować lub rozbudować sieć
komputerową LAN WAN w swojej organizacji?

Oferujemy usługę budowy lub rozbudowy już istniejącej infrastruktury sieci LAN WAN, w której łączymy najlepszy sprzęt informatyczny ze specjalistyczną wiedzą. Wszystko po to, abyś w ramach swojego budżetu mógł posiadać niezawodną i funkcjonującą sieć teleinformatyczną.

W ramach świadczenia usług w zakresie projektowania i budowy sieci LAN/WAN, WiFi, sieci światłowodowych, również w technologii xWDM, analizujemy potrzeby zamawiającego oraz konstruujemy sieć indywidualnie dostosowaną do jego potrzeb oraz optymalną pod względem kosztowym.

Modułowość oprogramowania umożliwia
dobranie bez dublowania z innymi już
posiadanymi w organizacji.

KONTAKT IT GRATOR

Just ITGrate your business!

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ITGRATOR sp. z o.o. NIP 6793196827 ; REGON 385591959; kapitał zakładowy spółki 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości. Adres siedziby: ul. Śnieżna 18 30-822 Kraków. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.