Sprzęt sieciowy

Sprzęt sieciowy jest najistotniejszym elementem infrastruktury teleinformatycznej każdej organizacji.

Jego nieprawidłowe funkcjonowanie może doprowadzić do zakłócenia ciągłości kluczowych procesów biznesowych. Jednocześnie może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa całej organizacji.

Projektując środowiska sieciowe naszych klientów kładziemy szczególny nacisk na skalowalność, bezpieczeństwo oraz odporność na awarie oferowanych rozwiązań.

W zakresie rozwiązań sieciowych dostarczamy kompleksowe usługi, wspierające pracę przedsiębiorstw oraz zwiększające ich efektywność. Monitorujemy oraz zarządzamy poszczególnymi elementami lub całością infrastruktury.

Nie musisz mieć wiedzy o sprzęcie – nasi inżynierowie przedstawią Ci wady i zalety dostępnych rozwiązań i odpowiedzą na Twoje pytania.

Oferujemy przełączniki, routery, firewalle, storage, access pointy Wi-Fi, systemy bezpieczeństwa IT, systemy światłowodowe xWDM, oraz inny sprzęt lub licencje niezbędne do wybudowania skalowalnej, bezpiecznej i odpornej na awarie firmowej sieci.

Dla kogo?

Nasze wdrożenia obejmują różnorodne, w tym nawet najtrudniejsze, przemysłowe środowisko.

KONTAKT IT GRATOR

Just ITGrate your business!

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ITGRATOR sp. z o.o. NIP 6793196827 ; REGON 385591959; kapitał zakładowy spółki 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości. Adres siedziby: ul. Śnieżna 18 30-822 Kraków. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.