hadrone logo white

Hadrone PPM

Hadrone PPM umożliwia zaplanowanie, priorytetyzację i wybór najlepszego zestawu projektów, a później skuteczną ich realizację i bieżące monitorowanie.

Hadrone PPM zapewnia jedno źródło prawdy o wszystkich projektach, pozwala podejmować lepsze decyzje inwestycyjne i zwiększa efektywność codziennego zarządzania projektami.

Hadrone

Zadbaj o bezpieczeństwo IT organizacji dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do zabezpieczania infrastruktury fizycznej i wirtualnej.

Dzięki temu wdrożenie Hadrone PPM jest krótkie i organizacje szybko osiągają zakładane korzyści. Rozbudowane możliwości integracji z systemami zewnętrznymi pozwalają automatyzować pracę i zwiększać wartość z posiadanych już narzędzi.

ITgrator jest solidnym partnerem

Pomożemy dobrać odpowiednie licencje Hadrone PPM i moduły dodatkowe do realnych potrzeb klienta.

KONTAKT IT GRATOR

Just ITGrate your business!

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ITGRATOR sp. z o.o. NIP 6793196827 ; REGON 385591959; kapitał zakładowy spółki 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości. Adres siedziby: ul. Śnieżna 18 30-822 Kraków. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.