Bezpieczeństwo IT

Grupa narzędzi ManageEngine odpowiadających za bezpieczeństwo pomoże Twojej organizacji w utrzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w sposób prosty i wygodny dla całego działu IT.

Znajdziemy tutaj rozwiązania klasy PAM (dostęp uprzywilejowany), DLP (Data Loss Prevention), jak i SIEM (Security Information and Event Management). Poszczególne narzędzia integrują się wzajemnie i przenikają po pozwala na zbudowanie jednolitego systemu bezpieczeństwa.

Zadbaj o bezpieczeństwo IT organizacji dzięki zaawansowanym rozwiązaniom do zabezpieczania infrastruktury fizycznej i wirtualnej.

Produkty ManageEngine zapewnią zgodność i inspekcję aktywności użytkowników, a także pomogą ochronić organizację przed kradzieżą tożsamości i zaawansowanymi cyber zagrożeniami. Bezpieczeństwo jest największym wyzwaniem, dlatego też pakiet aplikacji od ME idealnie wpisuje się w realne potrzeby organizacji.

Pod względem różnic to w właśnie w zakresie
bezpieczeństwa występują największe różnice
pomiędzy organizacjami.

Wynika to nie tylko z branży ale również z wielkości
danej firmy. Oprogramowanie od ME pozwoli firmom
micro i MŚP podnieść poziom bezpieczeństwa.

Modułowość oprogramowania umożliwia
dobranie bez dublowania z innymi już
posiadanymi w organizacji.

ITgrator służy pełnym doradztwem w zakresie
bezpieczeństwa zarówno dla małych jak i dużych firm.

KONTAKT IT GRATOR

Just ITGrate your business!

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ITGRATOR sp. z o.o. NIP 6793196827 ; REGON 385591959; kapitał zakładowy spółki 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości. Adres siedziby: ul. Śnieżna 18 30-822 Kraków. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.