Active Directory

Rozwiązania z obszaru Active Directory pozwalają zarządzać tożsamościami i dostępem w środowiskach Windows oraz sprawnie wykonywać inspekcje i raportować zmiany w czasie rzeczywistym.

Rozwiązania z tego obszaru pozwalają na analizowanie zmian w środowisku AD, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa informacji w organizacji.

Active Directory
Odciążenie działu IT

Dodatkowo dzięki wydzieleniu funkcji zarządczych poza zakres działu IT możliwe jest jego realne odciążenie od zadań czysto administracyjnych np. takich jak:

wprowadzenie nowego użytkownika do struktury AD. W takim środowisku śledzenie zmian konfiguracyjnych są często narażone na błąd. Oprogramowanie ME pomoże wykonać backup przed dokonywaniem zmian, wspiera zmiany oraz monitoruje i audytuje, jak dana zmiana wpływa na środowisko active directory. Skraca czas pracy administratora. Narzędzia z tej kategorii dedykowane są głównie dla organizacji finansowych.

Oprogramowanie z grupy AD dedykowane jest głównie do organizacji posiadających rozbudowę i złożenie środowisko usługi katalogowej.

Oprogramowanie ME pomoże wykonać backup przed dokonywaniem zmian, wspiera zmiany oraz monitoruje i audytuje, jak dana zmiana wpływa na środowisko active directory. Skraca czas pracy administratora. Narzędzia z tej kategorii dedykowane są głównie dla organizacji finansowych.

Oprogramowanie z grupy AD
ITgrator pomoże z doborem odpowiednich licencji i wersji do realnych potrzeb klienta.

ITgrator pomoże z doborem odpowiednich licencji i wersji do realnych potrzeb klienta.

Dodatkowo, dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu, jesteśmy w stanie pomóc w zakresie również samej infrastruktury AD, tak aby była ona wydajna i bezpieczna.

KONTAKT IT GRATOR

Just ITGrate your business!

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest ITGRATOR sp. z o.o. NIP 6793196827 ; REGON 385591959; kapitał zakładowy spółki 240 000,00 zł (dwieście czterdzieści tysięcy złotych 00/100), opłacony w całości. Adres siedziby: ul. Śnieżna 18 30-822 Kraków. Dane te będą przetwarzane przede wszystkim w celu załatwienia sprawy opisanej w formularzu zgodnie z Polityką Prywatności.